כתבות/טיפולים/הזנה/דישון
 

 

דישון

הצורך בדישון
הדישון מכיל חומרים שהם אבני היסוד לבניית הצמח וקיומו. את רוב החומרים קולטים
הצמחים מהקרקע שמאגר החומרים בה מתדלדל בהדרגה על ידי שמוש, שטיפה
והתנדפות. מחסור בחומרי דשן עשוי לגרום להאטה בצימוח, חוסר פריחה, פגיעה
בשורשים, ורגישות למזיקים ומחלות. המחסור מתבטא בדרך – כלל בהצהבת עלים,
עורקים כהים או בהירים ומשתנה מצמח לצמח ומחומר לחומר. יש הבחנה בין החומרים
להם זקוק הצמח בכמויות גדולות יחסית לבין אלו הזקוק להם בכמויות קטנות יחסית.
יחד עם זאת מחסור עשוי להיות קריטי גם בחומרים להם הצמח זקוק בכמויות קטנות.
לגורמים שונים כמו חומציות הקרקע, נוכחות מינרלים אחרים, רטיבות הקרקע,
טמפרטורה ועוד יש השפעה על קליטת החומרים.
חומרי היסוד
החומרים להם זקוק הצמח בכמויות גדולות נקראים מקרואלמנטים. בהם ניתן למצוא את: אשלגן , זרחן 
  חנקן. חומרים אחרים כמו סידן וגופרית הצמח צריך בכמויות קטנות יותר. חומרים להם זקוק הצמח בכמויות קטנות, נקראים מיקרואלמנטים, בהם: ברזל, מנגן,
מגנזיום, בורון, נחושת, אבץ, מולבידן.
סוגי דשנים לפי הרכב
דשנים לעידוד הצימוח של העלוה ינתנו בעיקר למדשאות. הרכבו של הדשן יתבסס
על אחוז גבוה של חנקן ביחס לאשלגן ולזרחן.דישון שנועד בעיקר להגביר את הפריחה
והפרי יינתן בעיקר לפורחים, שיחין ועצים מניבים. דשנים כאלו מכילים אחוז גבוה של
זרחן ביחס לחנקן. יש דשנים שנועדו לשנות את רמת החומציות – PH - בקרקע.
לחומציות הקרקע השפעה על זמינות חומרי הדישון לשורשים. הם מתאימים לצמחים
כמו אזילאות, הורטנזיות, קמליות ואחרים שאוהבים אדמה חמוצה. ישנם דשנים עשירים
בברזל והם נועדו לפתור בעיות הצהבת עלווה הנגרמת ממחסור בברזל.
יישום
דשנים אפשר לפזר באמצעות פיזור על הקרקע, הצנעה בתוך הקרקע, תוספת למי
ההשקיה או כתרסיס על העלווה. ישנם דשנים שמתפרקים מיידית והם טובים לאפקט
מיידי, יש לישמם באופן קבוע ורציף. הם מופיעים בצורת נוזל וגם בגרגרים לפיזור.
דשנים בשחרור איטי הם דשנים אשר בנויים מתלכידים קטנים בהם נמצא הדשן.
הדשן משחרר את התלכידים לפי פרמטרים שונים אותם קבע היצרן. הפרמטרים
יכולים להיות טמפרטורה, רטיבות הקרקע או פירוק ביולוגי של קליפת התלכיד
על ידי חיידקי קרקע, קצב השחרור יכול לנוע בין שלושה חודשים לשנה בדשנים
השונים. השימוש בדשנים בשחרור איטי "סולח" לנו על הפרזה בדישון ומאפשר
לדשן אחת לתקופה ארוכה. שמוש מבוקר בדישון בשחרור איטי מונע עודפי דישון
בקרקע ומאפשר ניצול מאוזן יותר של הדשן.
דשנים אורגנים
אלו דשנים בעלי אותם חומרים בסיסיים שמופקים מחומרים אורגניים בלבד,
בדרך כלל הם מתפרקים מהר.

עיתוי מתן הדשן
כדאי לדשן במינון נכון לפני הופעת סמני המחסור. הדישון יינתן בעיקר בתקופת הצמיחה/הפריחה ולא בתקופה בה הצמח נמצא בתרדמה.

דישון עודף
דישון עודף מסוכן לצמחים, למבנה הקרקע וגם עלול לזהם את מי התהום שלנו.
באשר לצמח, מתן דישון בריכוזים גבוהים מעבר למומלץ יגרום במקרים הקלים
לצריבה בקצוות העלים כתוצאה מהמלחה. במקרים קצוניים קיימת סכנה של
תמותת הצמח. במקרה של עודף דשן יש לשטוף את העודפים על ידי השקיה
רציפה בעודף. בעציצים – עד נגר.

 
בניית אתריםבניית אתריםעולם הגן - אתר הבית של משתלות וונדי וקלשתיל